Akty prawne

Zgodnie z Art.39d.1.: Kierowca wykonujący transport drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są wykonywane:

  • do 60 lat - co 5 lat
  • powyżej 60 roku życia - co 2,5 roku

Do prawidłowego oglądania zawartości plików należy zainstalować przeglądarkę plików *.pdf (Adobe Reader). Jest to darmowe oprogramowanie, które można pobrać z witryny producenta - pobierz Acrobat Reader.